Meeting with rector and vice-rector of Warsaw University of Technology

The council has granted me permission to train you. You will be a Jedi, I promise.

Obi-Wan Kenobi
Star Wars: Episode I – The Phantom Menace

W poniedziałek 28 października odbyło się spotkanie naszego zespołu z Rektorem Politechniki Warszawskiej – prof. dr hab. inż. Janem Szmidtem oraz z Prorektorem ds. Studenckich – dr hab. inż. Januszem Walo. Przedstawiliśmy nie tylko nasze plany  na ten sezon i przypuszczenia, lecz także ze względu na zakres wiedzy mogący wykraczać poza nasze dotychczasowe umiejętności, zwróciliśmy się z prośbą o wsparcie ze strony kadry naukowej PW. Ponadto w związku z naszymi trudnościami lokalowymi i brakiem warsztatu, otrzymaliśmy zgodę na korzystanie z Laboratorium Robotyki Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, pod nadzorem dr inż. Tomasza Winiarskiego – naszego mentora ?

To zaszczyt współpracować z jedną z najlepszą uczelni technicznych w Polsce, jaką jest Politechnika Warszawska. Serdecznie dziękujemy za taką możliwość! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *