Mentors

dr inż. Tomasz Winiarski

mgr inż. Maciej Węgierek

mgr inż. Dawid Seredyński

dr inż. Sławomir Szostak

mgr inż. Maciej Stefańczyk